Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
свідоцтва
фінансові послуги
органи управління
 -  архів
контактна інформація
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
 

ВІДОМОСТІ

ПРО СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ  

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЗАПОРІЖЖЯ»

СКЛАД ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ  з 01.03.2020р.:  

Спостережна рада

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада в органі управління

Дубровін Валерій Іванович

Голова спостережної ради

Заозерна Марина Анатоліївна

Заступник голови ради

Швайко Жанна Степанівна

Секретар ради

Шереметьєв Дмитро Анатолійович

Член ради

Криволапова Олександра Антонівна

Член ради

  Ревізійна комісія

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада в органі управління

Швайко Ігор Лоресович

Голова комісії

Дубровіна Ніна Юхимівна

Секретар комісії

Дюженко Ольга Парфилівна

Член комісії

Кредитний комітет

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада в органі управління

Редько Світлана Юріївна

Голова  комітету

Швайко Валентина Валеріївна

Секретар комітету

Носік Олена Андріївна

Член комітету

Правління

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада в органі управління

Швайко Валентина Валеріївна

Голова правління

Редько Світлана Юріївна

Член правління з загальних питань

Трібусян Олексій Валентинович

Член правління з правових питань Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
 Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
 Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

Кредитний комітет
 Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.
 
 Ревізійна комісія
 Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України