Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
свідоцтва
фінансові послуги
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
 


Найменування кредитної спілки:

українською мовою повне: кредитна спілка "Запоріжжя"
українською мовою скорочене: КС “Запоріжжя”
англійською мовою повне: credit union"Zaporizhzha"

англійською мовою скорочене: CU "Zaporizhzha"
 

         код ЄДПРОУ 33123016

         код території за КОАТУУ 2310136300

Місцезнаходження кредитної спілки:
69095, Запорізька обл., м.Запоріжжя, Олександрівський район, проспект Соборний, будинок 105


Перелік фінансових послуг, що надаються КС «Запоріжжя» 

Залучення фінансових активів із зобовязанням щодо наступного їх повернення
 Надання коштів у позику,  в тому числі і на умовах фінансового кредиту 

Відомості про ліцензії та дозволи, видані КС «Запоріжжя» за останні три роки 

Назва ліцензії: 

ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ (початок дії ліцензії 09.06.2011, дата переоформлення ліцензії 26.01.2017, строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - дійсна) 

Назва ліцензії: 

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (початок дії ліцензії 17.03.2017, строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - дійсна)

Власники істотної участі – відсутні


Відомості про державну реєстрацію кредитної спілки «Запоріжжя»:

дата державної реєстрації: 27.07.2004р.,

дата запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 06.08.2004,  номер запису: 1 103 120 0000 000074

 

Вимоги до відповідних договорів, що приймаються кредитною спілкою у якості забезпечення за кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) кредиту:

- умови договорів поруки мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 553-559 Цивільного кодексу України.

- умови договорів застави мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 572-593  Цивільного кодексу України.

- поручителем та /або заставодавцем може бути цивільно правоздатна і дієздатна особа.

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг, а саме:

- у разі звернення споживача із відповідною скаргою до кредитної спілки, кредитна спілка має розглянути таку скаргу та надати споживачеві обґрунтовану відповідь на неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства;

- згідно вимог законодавства, зокрема, органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадовими особами, які здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів,  розглядають звернення споживачів фінансових послуг (у тому числі щодо наявності в договорах умов, що обмежують права споживачів фінансових послуг);

б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства – гарантійні фонди та компенсаційні схеми, що застосовуються відповідно до законодавства, відсутні.

 

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, - застосування процедури санації кредитної спілки (у відомостях про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи зазначається про факт порушення справи про банкрутство фінансової установи, відкриття процедури санації фінансової установи, дату порушення справи про банкрутство, відкриття процедури санації фінансової установи та найменування суду, який виніс відповідну ухвалу) - дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації - відсутні

 

Рішення про ліквідацію кредитної спілки (у разі початку процедури ліквідації фінансової установи зазначається інформація про те, що рішенням учасників фінансової установи, іншого уповноваженого органу фінансової установи або судом прийнято рішення про відкриття ліквідаційної процедури фінансової установи, а також зазначається дата прийняття відповідного рішення) -  дані про перебування юридичної особи в процесі припинення, ліквідації відсутні;


Орган, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки:
Національний  банк України (НБУ) адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська буд. 9, Телефон: 0800 505 240. e-mail: nbu@bank.gov.ua 

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2019 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2016 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2015 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2014 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2013 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2012 рік


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України